Trolldomsprocesserna i Sverige

Bengt Ankarloo

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från Olinska Stiftelsen, Institutet för Rättshistorisk Forskning, enligt villkor som anges där. Stiftelsen ger den som önskar gratis tillgång till boken på webbplatsen.

Trolldomsprocesserna i Sverige

Bengt Ankarloo

ISBN
918519025X
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43c9
Upplaga
2
Förlag & år
Institutet för rättshistorisk forskning (1984)
Serie
Rättshistoriskt bibliotek (36)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Rättshistoria