Rätt till luftfart

studier över gränsdragningsfrågor i Luftfartslagen 7 kap. 1 §

Lars-Göran Malmberg

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från förlaget enligt villkor som motsvarar dem som gäller för nedladdning här. Förlaget har genomfört ett eget digitaliseringsprojekt som ger den som önskar gratis tillgång till boken i enlighet med de instruktioner som lämnas på förlagets webbplats.

Rätt till luftfart

studier över gränsdragningsfrågor i Luftfartslagen 7 kap. 1 §

Lars-Göran Malmberg

ISBN
9154420911
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f42bb
Förlag & år
Juristförlaget i Lund (1990)
Serie
Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund (109)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Sjö- och transporträtt