Finansiell leasing

om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga innebörd och reglering

Göran Millqvist

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från förlaget enligt villkor som motsvarar dem som gäller för nedladdning här. Förlaget har genomfört ett eget digitaliseringsprojekt som ger den som önskar gratis tillgång till boken i enlighet med de instruktioner som lämnas på förlagets webbplats.

Finansiell leasing

om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga innebörd och reglering

Göran Millqvist

ISBN
9154418216
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f42bd
Förlag & år
Juridiska föreningen i Lund (1986)
Serie
Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund (84)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Förmögenhetsrätt