The law of transport operators in international trade

Jan Ramberg

The law of transport operators in international trade

Jan Ramberg

ISBN
9139010961
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f429c
Förlag & år
Norstedts juridik (2005)
Serie
Institutet för rättsvetenskaplig forskning (186)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Sjö- och transporträtt