Randanmärkningar till Eschelssons arbete "Om fullbordandet af gåfva af lös egendom enligt svensk rättspraxis"

Berndt Hasselrot

Randanmärkningar till Eschelssons arbete "Om fullbordandet af gåfva af lös egendom enligt svensk rättspraxis"

Berndt Hasselrot

Förlag & år
Malmö FörlagsAB (1919)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Förmögenhetsrätt