Folkrätt och inomstatlig rätt

Stig Jägerskiöld

Folkrätt och inomstatlig rätt

Stig Jägerskiöld

URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43f6
Förlag & år
Almqvist & Wiksell (1955)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Internationell rätt