Konkurrens och priser i Norden

en komparativ studie av konkurrens- och prislagstiftningens syften och medel i de nordiska länderna

Ulf Bernitz

Konkurrens och priser i Norden

en komparativ studie av konkurrens- och prislagstiftningens syften och medel i de nordiska länderna

Ulf Bernitz

Förlag & år
Jurist- och samhällsvetareförbundet (1971)
Serie
Rätt och samhälle (6)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Marknadsrätt