Några erinringar i anledning af Eschelssons arbete "Om skuldebref enligt svensk rätt" m.m.

Berndt Hasselrot

Några erinringar i anledning af Eschelssons arbete "Om skuldebref enligt svensk rätt" m.m.

Berndt Hasselrot

Förlag & år
Malmö FörlagsAB (1919)
Typ av verk
Monografi
Ämnen
Förmögenhetsrätt