Marknadsrätt

en komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer

Ulf Bernitz

Marknadsrätt

en komparativ studie av marknadslagstiftningens utveckling och huvudlinjer

Ulf Bernitz

Förlag & år
Jurist- och samhällsvetareförbundet (1969)
Typ av verk
Akademisk avhandling
Ämnen
Marknadsrätt