Bed och arbeta = Ora et labora (2011)

om religionsfrihet i arbetsliv och skola : juridik, samhälle, praktik

Reinhold Fahlbeck

Om arbetsprocessrätt (1974)

studier i det fackliga tvisteförhandlandets juridik

Reinhold Fahlbeck