Straffrätt och territorium (1976)

studier i internationell straffrätt

Per Falk