Aktiebeskattning och fria kapitalrörelser (1996)

en studie av beskattningen av den löpande avkastningen av aktieinvesteringar på bolags- och ägarnivå mot bakgrund av EG:s fria kapitalmarknad

Kristina Ståhl

Fusionsdirektivet (2005)

svensk beskattning i EG-rättslig belysning

Kristina Ståhl