Högsta domsmakten i Sverige under 200 år. D. 2

Högsta domstolen och civilrätten

Kjell Å. Modéer (red.)

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från Olinska Stiftelsen, Institutet för Rättshistorisk Forskning, enligt villkor som anges där. Stiftelsen ger den som önskar gratis tillgång till boken på webbplatsen.

Högsta domsmakten i Sverige under 200 år. D. 2

Högsta domstolen och civilrätten

Kjell Å. Modéer (red.)

ISBN
9185190438
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43cc
Förlag & år
Institutet för rättshistorisk forskning (1990)
Serie
Rättshistoriska studier (17)
Typ av verk
Samlingsverk
Ämnen
Rättshistoria