Högsta domsmakten i Sverige under 200 år. D. 1

Föreläsningar vid ett internationellt symposium 16–18 maj 1989 med anledning av Högsta domstolens 200-årsjubileum

Rolf Nygren (red.)

Denna bok finns tillgänglig för nedladdning direkt från Olinska Stiftelsen, Institutet för Rättshistorisk Forskning, enligt villkor som anges där. Stiftelsen ger den som önskar gratis tillgång till boken på webbplatsen.

Högsta domsmakten i Sverige under 200 år. D. 1

Föreläsningar vid ett internationellt symposium 16–18 maj 1989 med anledning av Högsta domstolens 200-årsjubileum

Rolf Nygren (red.)

ISBN
9185190411
URN
urn:nbn:se:juridikbokse-f43cb
Förlag & år
Institutet för rättshistorisk forskning (1990)
Serie
Rättshistoriska studier (16)
Typ av verk
Samlingsverk
Ämnen
Rättshistoria