Från tanke till gärning (2007)

D. 2, Förberedelse och stämpling till brott

Petter Asp

Från tanke till gärning (2005)

D. 1, Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt

Petter Asp

EU & straffrätten (2002)

studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten

Petter Asp

EG:s sanktionsrätt (1998)

ett straffrättsligt perspektiv

Petter Asp